Very Welcome to our III f2f training on 13-14 June, 2013

AzeLN

Missiya: Keyfiyyət Zəmanətinin meşəsindən çıxış yolun tapması!

Məqsədlər:

1.eTəhsildə Keyfiyyət Termlərin aydın etmə!
2.eKursların həyat dövrəsi
3.Həyat dövrəsinin keyfiyyət Zəmanəti
4.Keyfiyyət Zəmanətin çeklisti və onun indikatorları

Zaman: 20 minutes

Setup:

Presentation
Bahram Atabeyli, ata@elearning.edu.az

Metod: PowerPoint Presentasiysı, Fikir mubadiləsi & Diskusiya/Nəticə