These courses has been produced with the assistance of the European Union and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The contents of this course are the sole responsibility of the Civil Service Commission under the President of the Republic of Azerbaijan and can in no way be taken to reflect the views of BMZ.

Bu təlim kursları Avropa İttifaqı və Almaniya Federativ Respublikasının İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyinin (BMZ) yardımı ilə hazırlanmışdır. Kursun məzmunu üçün məsuliyyəti yalnız Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya daşıyır və bundan heç bir vəchlə BMZ baxışlarını əks etdirmək üçün istifadə edilə bilməz.

Etika və Anti-korrupsiya

Təlimçi: ASƏF ALIYEV

Xidməti Fəaliyyətin Qiymətləndirilməsi

Təlimçi: SEYMUR ALIYEV